Historikk

1995 - 1997.
Ved et samarbeide mellom Nord-Aurdal kommune og VEMI AS, ble flensefoten utviklet og
utprøvd - som en sikker forankringsløsning for hovedvannledninger (Ø250 mm) gjennom
Fagernes. Foranledningen var at de "etablerte" forankringsløsninger var plasskrevende og
hadde åpenbare svakheter.

1998.
Etter et bedriftsbesøk av SINTEF Virksomhetsutvikling hos VEMI AS, fikk bedriften status
som TEFT-bedrift, og ble tildelt teknologiprosjektet "Flenseføtter for feste av rør".
Opprinnelig skulle dimensjoneringen omfatte Ø100 - Ø250 mm, men dette ble seinere utvidet
til Ø500 mm, og prosjektet munnet ut i to rapporter - "Flenseføtter for feste av rør" og
"Flenseføtter for store rør". Siden det ikke ble produsert sterke nok tannskinner ennå, ble feste
til fundament basert på bolting til nedstøpte kompakthylser, med ekspansjonsbolter som
alternativ festemåte til og med Ø350 mm.

2000.
De sterke, varmvalsede tannskinnene kom på markedet, og dette åpnet for justerbart
fundamentfeste for de minste dimensjonene av flensefoten. Utover 2000-tallet kom det tannskinner
med større kapasitet, og denne utviklingen førte etter hvert til at hele dimensjonsrekka
av flensefoten kunne festes trinnløst til underlaget.

2001.
VEMI AS ble forespurt om å levere flenseføtter for Ø600 mm rør. Siden det bare forelå
beskrivelse/dimensjonering for utforming tilsvarende Ø500 mm, ble Hans Stemland, SINTEF,
kontaktet, og han vurderte det slik at det kunne forsvares å benytte samme dimensjoneringsbetraktning
for Ø600 mm som for Ø500 mm (20 flensehull for begge dimensjoner).

2010.
Produksjon, markedsføring og salg av flensefoten ble skilt ut fra VEMI AS, og organisert
gjennom nytt firma: Flensefot AS.
Forankringssystemet ble presentert i VARDAK (nå Focus VARDAK).

2013.
Forankringssystemet ble presentert i Novapoint VA.