Img Light

Forankringssystem for trykkrør med flenser

Flensefot er en sveiset, galvanisert stålkonstruksjon som er lett monter- og demonterbar. Parvis, og ellers forskriftsmessig plassert og festet til rørflenser, vil føttene ta opp de statiske, så vel som de dynamiske kreftene i et mono-plant rørsystem med flenseforbindelser, og overføre kreftene til fundamentet.

Flensefoten har SINTEF-dokumentasjon 1998 etter NS-ENV-1993-1-1.

Vis måltabell

Festemåte

Tilgjengelige standarder
Velg dimensjon
Festemåte
Festemåte til fundament for PN10 DN50
Fullforankringshylser: 4 M12-bolter (alle hull)
Tannskinner 29/20: 4 M12-bolter (alle hull)
Tannskinner 38/23: 4 M12-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M12-bolter (alle hull)
Tannskinner 29/20: 4 M12-bolter (alle hull)
Tannskinner 38/23: 4 M12-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M12-bolter (alle hull)
Tannskinner 29/20: 4 M12-bolter (alle hull)
Tannskinner 38/23: 4 M12-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M16-bolter (alle hull)
Tannskinner 38/23: 4 M16-bolter (alle hull)
Tannskinner 53/34: 4 M16-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M16-bolter (alle hull)
Tannskinner 38/23: 4 M16-bolter (alle hull)
Tannskinner 53/34: 4 M16-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M16-bolter (alle hull)
Tannskinner 38/23: 4 M16-bolter (alle hull)
Tannskinner 53/34: 4 M16-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M16-bolter (alle hull)
Tannskinner 38/23: 4 M16-bolter (alle hull)
Tannskinner 53/34: 4 M16-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M16-bolter (alle hull)
Tannskinner 38/23: 4 M16-bolter (alle hull)
Tannskinner 53/34: 4 M16-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M20-bolter (alle hull)
Tannskinner 53/34: 4 M20-bolter (alle hull)
Tannskinner 64/44: 4 M20-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M20-bolter (alle hull)
Tannskinner 53/34: 4 M20-bolter (alle hull)
Tannskinner 64/44: 4 M20-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M20-bolter (alle hull)
Tannskinner 53/34: 4 M20-bolter (alle hull)
Tannskinner 64/44: 4 M20-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M24-bolter i hjørnehullene
Tannskinner 64/44: 4 M20-bolter og 4 M24-bolter
Fullforankringshylser: 4 M24-bolter i hjørnehullene
Tannskinner 64/44: 4 M20-bolter og 4 M24-bolter
Fullforankringshylser: 4 M24-bolter i hjørnehullene
Tannskinner dobbel 64/44: 8 M20-bolter og 4 M24-bolter
Fullforankringshylser: 4 M12-bolter (alle hull)
Tannskinner 29/20: 4 M12-bolter (alle hull)
Tannskinner 38/23: 4 M12-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M12-bolter (alle hull)
Tannskinner 29/20: 4 M12-bolter (alle hull)
Tannskinner 38/23: 4 M12-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M12-bolter (alle hull)
Tannskinner 29/20: 4 M12-bolter (alle hull)
Tannskinner 38/23: 4 M12-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M16-bolter (alle hull)
Tannskinner 38/23: 4 M16-bolter (alle hull)
Tannskinner 53/34: 4 M16-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M16-bolter (alle hull)
Tannskinner 38/23: 4 M16-bolter (alle hull)
Tannskinner 53/34: 4 M16-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M16-bolter (alle hull)
Tannskinner 38/23: 4 M16-bolter (alle hull)
Tannskinner 53/34: 4 M16-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M16-bolter (alle hull)
Tannskinner 38/23: 4 M16-bolter (alle hull)
Tannskinner 53/34: 4 M16-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M20-bolter (alle hull)
Tannskinner 53/34: 4 M20-bolter (alle hull)
Tannskinner 64/44: 4 M20-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M20-bolter (alle hull)
Tannskinner 53/34: 4 M20-bolter (alle hull)
Tannskinner 64/44: 4 M20-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M20-bolter (alle hull)
Tannskinner 53/34: 4 M20-bolter (alle hull)
Tannskinner 64/44: 4 M20-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M20-bolter i hjørnehullene
Tannskinner 53/34: 8 M20-bolter (alle hull)
Tannskinner 64/44: 8 M20-bolter (alle hull)
Fullforankringshylser: 4 M24-bolter i hjørnehullene
Tannskinner dobbel 64/44: 8 M20-bolter og 4 M24-bolter
Fullforankringshylser: 4 M30-bolter i hjørnehullene
Tannskinner dobbel 64/44: 14 M20-bolter, samt 4 M24-bolter, som monteres med utforing og skive etter DIN6340 (D60 T8)
Flensefot Feste Maal
VK Mangerørs

Standarder

Dimensjonering av flenseføttene er basert på NS-ENV 1993-1-1. SINTEF har benyttet forholdsvis enkle, plastiske modeller for å beregne kapasitet og boltkrefter. Langhull som justeringsmulighet er ikke tillatt for denne type forbindelser, og alle bolthull ligger derfor innenfor de foreskrevne grenseverdier i NS-ENV-1993 pkt. 7.5.2 – hvilket vil si 1 mm frihull for M12 og M14-bolter, 2mm for M16 - M24-bolter, og 3mm for M27 og større bolter. For tannskinner og fullforankringshylser vises det til leverandørenes egne spesifikasjoner.

Kapasitetsbergening

Ved hjelp av et beregningsprogram, laget av SINTEF, kan kapasiteten til en gitt flensefot sammenholdes med påført belastning, når to føtter er plassert i "normalsituasjon" på et flense-X eller en flense-T. Kapasiteten beregnes ved påført trykk såvel langs hovedakse som langs tverrakse. Boltkreftene i fotplaten framgår også av beregningen og er grunnlaget for valg av festemåte til underlaget. Dokumentasjon i form av utskrift fra regneark leveres på forespørsel.

Varianter

Flenseføtter kan - på bestilling - leveres for andre trykklasser, og tilpasses behov for spesielle rørhøyder og rørdimensjoner, eller annen overflatebehandling.

Flensefot Montering
Montering av flensefot mot flensebakside

Det skal legges skiver på boltene mellom rørflensens bakside og fotens flenseplate for å sikre klaring til overgangsflaten mellom rør og rørflens.

Flensefot Normalplassering Par
Normalplassering av flensefotpar

Et flensefotpar plassert som vist, vil i et PN10-system være dimensjonert for 18 bar, i et PN16-system for 25 bar. Vendes føttene motsatt veg, svekkes kapasiteten; likeledes må ikke føttene monteres på flenser med mindre innbyrdes avstand enn den som tilsvarer standard flense-T/X. Monteres føttene med større avstand, vil dette sikre et godt kraftopptak, men ikke øke kapasiteten i påregnelig grad. Ved rørmontasjer av mer kompleks karakter, kan det – etter beregning – vise seg påkrevd å bruke flere enn to føtter. 

Flensefot Tannskinner
Tannskinner

Tannskinner kan brukes til dimensjonsrekka DN50 - DN600, og tillater trinnløs justering i skinnenes lengdereting.

Flensefot Kompakthylser
Fullforankringshylser

Fullforankringshylser kan brukes til dimensjonsrekka DN50 - DN600, og må plasseres med stor nøyaktighet før innstøping, da justeringsmulighetene begrenses av tillatt frihull – i følge NS-ENV-1993 pkt. 7.5.2 – for den enkelte boltdimensjon.

Armering

Forskriftsmessig plasserte fullforankringshylser/tannskinner i bærende konstruksjoner krever ikke - styrkemessig sett - armering utover konstruksjonens minimumsarmering etter Norsk Standard. Skulle imidlertid festeelementer bli plassert så nær hverandre at det forekommer overlappende bruddkjegler, må dette området av betongen tilleggsarmeres etter nærmere beregning.

Spørsmål?

Finner du ikke informasjonen du leter etter? Ta kontakt med oss, og vi vil hjelpe deg.